ZASADY REKRUTACJI 

do Studium i Akademii

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia świadectwa - oryginał do wglądu

  • kwestionariusz osobowy pobierz

  • 2 aktualne zdjęcia (35x45 mm zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

  • kserokopia dowodu osobistego- oryginał do wglądu

  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu.

Koszt nauki:

Jednorazowa opłata wpisowa 150 zł*
Miesięczne czesne 550 zł ** do 10 dnia każdego miesiąca

* opłata wpisowego nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.

** rabat 10 % przy płatności za cały rok z góry, 5 % przy płatności za semestr z góry.

 

Podpisana umowa gwarantuje niezmienną stawkę przez cały okres trwania nauki. Akademia zapewnia profesjonalnie wyposażoną pracownię, pomoce dydaktyczne oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę.

 

 

Zarezerwuj miejsce, odsyłając drogą mailową wypełniony kwestionariusz osobowy, który znajdziesz tutaj  !

Liczba miejsc ograniczona!!!

Z osobami, które zarezerwują miejsce skontaktujemy się we wrześniu, w celu uzupełnienia formalności.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.