Jaki tutuł uzyskam po ukończeniu studium?

Studium Fryzjerstwa Filmowego i Kreatywnego kształci na kierunkach Fryzjer ze specjalnością teatralno- filmową. Na dyplomie ukończenia szkoły widnieje informacja o ukończeniu nauki w danym zawodzie.

Niepubliczne Policealne Studium Wizerunku Teatralno- Filmowego kształci w zawodzie: plastyk ze specjalnością techniki scenograficzne, ze specjalizacją: charakteryzajca i stylizacja.

Czy szkoła nadaje tutył technika?

Nie. Szkoła jest placówką niepubliczną bez praw szkoły publicznej. Realizujemy program autorski zaplanowany na 1 rok. Uzyskanie tutyłu techika wymaga minimum dwóch lat nauki.

Czy po ukończeniu szkoły zdobędę wiedzę i umiejętności do podjęcia pracy w zawodzie?

Tak. Program szkoły został skonstruowany w taki sposób by absolwent podczas toku nauki zdobył wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w wymarzonym zawodzie. Zawody artystyczne są ściśle związane z praktyką i wytężoną pracą nad doskonaleniem warsztatu, w związku z czym motywujemy naszych absolwentów do stałego poszerzania horyzontów i umiejętności. Jednym z założeń programu szkoły jest również przygotowanie absolwentów do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Prowadzimy zajęcia z zakresu podstaw przedsiębiorczości oraz poradnictwo zawodowe. Wieloletnie doświadczenie na wrocławskim rynku umożliwia nam również nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.

Do kogo adresowana jest oferta studium?

Oferta studium skierowana jest dla wszystkich osób, które pragną związać swoje życie zawodowe z branżami artystycznymi. Nasi słuchacze i absolwenci to osoby stawiające swoje pierwsze kroki na rynku pracy, jak również takie, które ze swojej dotychczasowej pracy nie czerpią wystarczajęcej satysfakcji.

Czy wybrany kierunek jest dla mnie?

Fryzjerstwo przeznaczone jest dla osób, które chcą od podstaw nauczyć się sztuki fryzjerskiej. Program studium na kierunku fryzjerstwo zakłada również, że fryzjer to zawód artystyczny, w związku z tym chcemy rozwijać w naszych absolwentach umiejętność kreatywnego myślenia, pasję tworzenia i kreowania wizeunku klientów.

Fryzjerstwo teatralno- filmowe zakłada posiadanie przez słuchacze podstawowych umiejętności z zakresu fryzjerstwa ( niekoniecznie udokumentowanych świadectwem ukończenia szkoły fryzjerskiej). Kierunek adresowany do tych osób, które w zawodzie fryzjera dostrzegają nie tylko rzemiosło, chcąc skierować swoją pracę w stronę artystyczną. Fryzjerzy teatralno- filmowi mają szansę na rozwój w branży filmowej i teatralnej, pracując podczas imprez artystyczno- widowiskowych itp.

Wizaż i stylizacja z charakteryzacją przeznaczona jest dla tych, którzy chcą profesjonalnie zajmować się kreowaniem wizerunku scenicznego jak i codziennego innych osób. Kierunek przewiduje rozbudowane  zajęcia z makijażu, jak również charakteryzacji teatralnej i filmowej oraz zajęcia ze stylizacji z kostiumografem.

W jaki sposób odbywają się praktyki?

Szkoła zapewnia słuchaczon wszystkich kierunków praktyki zawodowe. Słuchacze kierunku fryzjerstwo odbywają praktykę w salonie fryzjerskim. Pierwsza praktyka odbywa się w I semestrze, kolejna w II.

Słuchacze kierunków wizaż i stylizacja z charakteryzacją i fryzjerstwo teatralno- filmowe odbywają praktykę we wrocławskich teatrach. Współpracujemy m. in. z Wrocławskim Teatrem Pantomimy im. H. Tomaszewskiego oraz Wrocławskim Teatrem Komedia. Praktyka odbywa się zgodnie z repertuarem teatrów. Nasi słuchacze uczestniczą również w organizacji Przeglądu Piosenki Aktorskiej i innych imprez artystyczno- widowiskowych.

Po odrobieniu wymaganej liczny godzin słuchacze mogą odbywać praktykę nadobowiązkową.

Słuchacze muszą zaliczyć 30 godzin obowiązkowej praktyki.

Jak mogę się zapisać do szkoły?

Należy zgłosić chęć zapisania się do szkoły drogą mailową i następnie odesłać wypełniony kwestionariusz osobowy. W następnej kolejności zaprosimy Państwa na spotkanie, rozmowę wstępną  i podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Na spotkanie należy przygotować kserokopię świadectwa ukończenia szkoły oraz dowodu osobistego, dwa zdjęcia legitymacyjne oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do wykonywania wybranego zawodu.

Nie mam wykształcenia średniego, czy mogę uczyć się w studium?

Studium przeznaczone jest jest dla osób posiadających wykształcenie średnie, osoby, które nie go nie posiadają zapraszamy do podjęcia nauki na rocznym kursie w Akademii Fryzjesrtwa Filmowego i Kreatywnego.