kadra_naglowek_karolina.jpg


Dyrektor Studium, doradca zawodowy

Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Doradztwa Zawodowego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
Pomaga zaplanować słuchaczom i absolwentom studium indywidualne ścieżki kariery zawodowej, wyposaża w podstawy przedsiębiorczości, uczy redagowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowuje do bycia szefem i pracownikiem.
Prowadzi warsztaty z zakresu skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, asertywności, zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem a także pomaga pobudzać kreatywność i twórcze myślenie.

Pasjonuje ją psychologia, procesy oraz interakcje zachodzące między podmiotami procesu grupowego.

Szczególnie ceni sobie osoby z pasją, oddane swoim zainteresowaniom. Takim osobom pozwala uwierzyć w sukces i otworzyć się na nowe wyzwania.Potrafi słuchać, doradzać i wspierać tych, którzy dopiero poszukują.