Akademia

Osoby, które nie posiadają wykształcenia średniego zapraszamy do podjęcia nauki na rocznym kursie w Akademii Fryzjerstwa Filmowego i Kreatywnego.

Kursy

(wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00089/2009 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy)

Roczne kursy: Charakteryzacja, Wizaż i stylizacja, Fryzjerstwo Filmowe, Fryzjerstwo

NOWOŚĆ !!!

  • TYGODNIOWY KURS CHARATERYZACJI SPECJALNEJ 1 – STOPNIA

    TYPU MASTERKLAS - prowadzący CEZARY KOSTRZEWSKI

    Do utworzenia grupy wymagane jest 6 osób.

Rekrutacja